Akhigu Mburuge’e

Akhigu Mburuge’e
By: On:

Akhigu Mburuge’e

No’ara no’ufauze-fauze Akhigu sotói mburuge’e Eronamói baharimbale Ló’aetu hórógu woleke Wa’alósó namuhede Lókhónia wamao’e-mao’e Ufahatódo ufahede U’otana’ia fakese Uwaókhónia ...